• En
  • |
  • עברית
call

דנה סגלמנהלת פרויקטים ומובילת מחקר ופיתוח

דנה מלווה את הפרויקטים החל מתחילת דרכם ועד לשלב הסופי. התהליך כולל אפיון מקצועי עוד לפני שלב הפיתוח אשר נועד כדי לייצר תוכנית עבודה ברורה, יעילה וחסכונית בשעות פיתוח, תוך מזעור סיכונים ובאגים. דנה יודעת לתרגם את הרעיונות והחלומות של הלקוחות לשפה הנדסית וטכנית, ובכך מהווה את ערוץ התקשורת בין הלקוחות לצוות הפיתוח